Liiketoimintasuunnitelma ja LiisuConTM   työkalut
Suunnittele liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat kunnon työkaluilla!

 

LiisuCon Liiketoimintasuunnitelmasovellus (Liisu) on MS Word-pohjainen helppokäyttöinen työkalu liiketoimintasuunnitelman tekemiseen. Se on tehty tehostamaan ja helpottamaan merkittävästi  kaikentyyppisten yritysten liiketoimintasuunnitelman tekoa. Liisuun kuuluu sen käyttöä ja suunnittelua helpottava ohjeistus.

 

Liisun avulla voidaan tehdä liiketoimintasuunnitelma jossa

· yrityksen strategiatyöprosessi on kytketty havainnollisesti liiketoimintasuunnitelman tekoon,

· huomioidaan riittävästi markkinoiden ja asiakkaiden vaatimukset ja tarpeet,

· yrityksen koko organisaatio kilpailualueineen, prosesseineen ja toimenpiteineen on mukana,

· annetaan välineet strategian viemiseksi käytäntöön, ei pöytälaatikkoon,

· olemassa olevaa liiketoimintasuunnitelmaa on helppo päivittää laajemmissakin muutostilanteissa,

· sama liiketoimintasuunnitelmapohja riittää kaikentyyppisille ja kokoisille yrityksille,

·  yrityksen tulevaisuuden koko potentiaali on helpompi hahmottaa.

Tutustu Liisun  pdf-tiedostotulosteeseen (vain lukumuoto). Kokeile 20 päivää ilmaiseksi.

 

LiisuCon Laskenta- ja suunnittelusovellus (Lasu) on MS Excel-pohjainen helppokäyttöinen työkalu. Se on tehty tehostamaan ja helpottamaan merkittävästi  kaikentyyppisten yritysten sisäisen laskennan ja strategisen suunnittelun tekoa. Lasua voidaan käyttää Liisun rinnalla, johon se tuottaa tärkeää liitetietoaineistoa, tai itsenäisesti. Lasuun kuuluu sen käyttöä ja suunnittelua helpottava ohjeistus.

 

Lasun avulla yritys voi

· helposti, nopeasti, havainnollisesti ja riittävän tarkasti tehdä tärkeitä budjetointejaan,

· arvioida tulostaan tulosyksiköittäin, kilpailualueittain, tuotteittain ja johtajittain,

· laatia strategisia toimenpideohjelmiaan.

Tutustu Lasun  pdf-tiedostotulosteeseen (vain lukumuoto). Kokeile 20 päivää ilmaiseksi.

 

Toimitus tapahtuu nopeasti sähköpostitse. Tilaukset ja mahdolliset lisätiedot yhteydenottona sähköpostitse tästä tai alla olevin yhteystiedoin. Tilaus-  toimitus- ja käyttöehdot tarkemmin tästä.

Tilaa tai kokeile 20 päivää ilmaiseksi tästä!© Yrityskonsultointi Jonescon KyYrityskonsultointi

JonesCon